Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere


AKTUÁLIS (2021. április 15.)

Tisztelt VIEKR felhasználó!

Tervezett hálózat fejlesztési munkák miatt 2021. április 15-én 17:00-tól 2021. április 16. 8:00-ig, valamint 2021. április 16-a 14:00-tól 2021. április 19. 08:00-ig a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar központi informatikai rendszereiben időszakos kiesések várhatóak, az informatikai szolgáltatások rövidebb időtartamokban szünetelhetnek. Az okozott kellemetlenségért elnézésüket kérjük.


A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere a Végrehajtási törvényben (1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról) meghatározott 'elektronikus kézbesítési rendszer'. A törvény a rendszer használatát kötelezõen elõírja a pénzintézeteknek az adós vagyonának felkutatása iránti végrehajtói intézkedések fogadása és végrehajtói megkeresések megválaszolása során. A rendszerbe továbbá önkéntes alapon csatlakozhat bármely, a végrehajtókkal hivatalos kapcsolatban álló fél, az elõzetes regisztrációs eljárás lefolytatását követõen.
Lásd még: 40/2012. (VIII. 30.) KIM rendelet az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól.

A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere (VIEKR) 2012. szeptember 1-től működik.

A pénzintézetek megkeresése 2009 óta történik elektronikusan, a végrehajtást kérők számára 2011 óta van lehetőség az elektronikus kapcsolattartásra. A VIEKR elindításával mindkét kommunikáció átkerült az új rendszerbe.


Regisztráció

A rendszerhez való hozzáférés egy regisztrációs folyamat lefolytatása után lehetséges. A regisztrációt kezdeményezni illetve az adatbejelentésnek eleget tenni a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar honlapján lehet.
FIGYELEM! A törvényi előírásoknak megfelelően, amennyiben Ön regisztrál a rendszerbe, akkor a sikeres regisztrációt követően már kizárólag elektronikus úton tarthat kapcsolatot a végrehajtóval (regisztráció típusától függően a pénzintézeti megkeresések ügyében és/vagy minden más ügyre vonatkozóan).


Rendszer specifikáció

A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerében a kommunikáció a VIEKR szerveren keresztül zajlik, a szerver a szolgáltatásait a specifikációban rögzített módon nyújtja.


A rendszer által továbbított üzenetek

A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere elõre meghatározott formátumú XML üzeneteket továbbít. A különböző típusú üzenetek szerkezetét külön-külön séma írja le.
A végrehajtók és pénzintézetek közötti kommunikációban csak a -- korábbi rendszerben is használt -- pénzintézeti megkeresés illetve válasz küldhető. Az ezeket leíró séma, valamint a kapcsolódó stíluslap változatlanok.
A végrehajtók és más típusú szervezetek közötti kommunikációban használható üzenetek sémái az MBVK honlapján megtalálhatóak („Kari elektronikus szolgáltatások" / „A rendszerrel kapcsolatos információk” / „VIEKR felhasználható nyomtatványsémák” menüpont). Innen letölthető egy minta általános nyomtatványt tartalmazó üzenet.


A rendszerben elérhető szervezetek

A rendszerhez csatlakozott szervezetek bármikor lekérdezhetik a központi szerverről az általuk címezhető szervezetek aktuális listáját, amely tartalmazza a címzéshez szükséges információkat.
Pénzintézetek és végrehajtást kérők csak végrehajtók számára küldhetnek küldeményt.


A rendszerben használható tanúsítványok

Felhívjuk figyelmét, hogy a VIEKR rendszerben minden felhasználóhoz meg kell adni a használni kívánt tanúsítványokat (aláírói, titkosító és authentikációs). Az éles rendszerben legalább fokozott biztonságú tanúsítványok használata kötelező, illetve mindhárom tanúsítványban szerepelnie kell a tulajdonos adatai között (Subject DN) a SERIALNUMBER mezőben a tulajdonos globálisan egyedi azonosítójának, amelyet az adott hitelesítés szolgáltató osztott ki számára. Az egy felhasználóhoz rendelt tanúsítványok esetében ezeknek egyezniük kell. Amennyiben a Microsec bocsátotta ki Önök számára a tanúsítványokat, akkor azok biztosan ilyenek (de más szolgáltatótól is igényelhető ilyen tanúsítvány).

pl. "Tesztelő Péterke" tanúsítványában a Tulajdonos adatai (Subject DN):
SERIALNUMBER = 1.3.6.1.4.1.21528.2.2.99.761
E = info@e-szigno.hu
CN = ifj. Tesztelő Péterke
O = Microsec zrt.
L = Budapest
C = HU


A VIEKR-ben elfogadható szolgáltatói tanúsítványok listája

A VIEKR rendszerben csak olyan tanúsítványok használhatóak, amelyek visszavezethetőek valamely, a kamara által elfogadott listán szereplő szolgáltatói tanúsítványra. Az elfogadott szolgáltatói tanúsítványok listája a következő címen érhető el: https://viekr.mbvk.hu/truststore/


Üzenetsémák módosításának rendje

Az üzenetsémák módosítását mind küldő- mind fogadó oldalon követni kell. A gördülékeny lebonyolítás érdekében a sémamódosítás szabályozott keretek között történik.
Minden sémánál meghatározott az érvényesség kezdete és az érvényesség vége dátum (még érvényes sémáknál az utóbbi nincs megadva). A módosítandó séma új verzióját a tervezett bevezetés előtt 30 nappal nyilvánosságra kell hozni. A korábbi verzió érvényességének vége az új verzió bevezetésének dátuma lesz. A korábbi verzió lejárta után már nem megengedett annak megfelelő üzeneteket létrehozni, azonban a lejárat után még 35 napig tudni kell fogadni a régi sémaverzió szerint küldött üzeneteket is.


A VIEKR rendszerhez való csatlakozás technikai feltételei

A VIEKR rendszerben elektronikusan aláírt, titkosított és tértivevényezett küldemények kerülnek továbbításra. Ahhoz, hogy egy fél részt tudjon venni az elektronikus kommunikációban, szükség van egy olyan szoftverre, amely segítségével a szükséges feladatokat el tudja végezni. Természetesen szükség van aláíró, titkosító és autentikációs tanúsítványra, valamint minősített időbélyeg szolgáltatás előfizetésre is.

A rendszer által továbbított üzeneteknek meg kell felelniük a kamara által jóváhagyott formátumoknak. Az üzenetek adott séma szerinti XML állományok lehetnek, amelyek alkalmasak az automatizmus által történő feldolgozásra. Így a kapcsolódó fél által alkalmazott szoftvernek alkalmasnak kell lennie az XML üzenetek előállítására és feldolgozására.


A rendszerhez történő csatlakozás, technikai segítség, Teszt rendszer

A rendszerhez való csatlakozás műszakilag többféleképpen is megvalósítható: a szükséges funkcionalitások saját informatikai rendszerükbe történő integrálásával, kész kliensprogram használatával.

A rendszerhez történő kapcsolódáshoz technikai segítség igényelhető a Microsec zrt-től. Igény esetén hozzáférést tudunk biztosítani a teszt rendszerhez, amelynek használata javasolt az éles rendszerhez való csatlakozás előtt. A teszt rendszerben egy Teszt Automata szervezeteivel történő kommunikációban tesztelhető a teljes küldési folyamat.

Bővebb információért keresse a Microsec munkatársait a sales@microsec.hu címen.


Kommunikációs modul

Amennyiben Önök jellemzően nagy üzenetforgalmat kívánnak lebonyolítani, az üzeneteket szeretnék automatizáltan összeállítani illetve feldolgozni, akkor érdemes lehet az üzenetküldő funkcionalitást integrálni az ügyviteli rendszerükbe. Ennek gyors megvalósításához nyújthat hathatós segítséget a VHKIR kommunikációs modul, amely tartalmazza az üzenetküldéshez szükséges összes funkcionalitást. A funkciók parancssoros illetve Java felületen érhetőek el.
A rendszerhez a komponens használata nélkül is csatlakozni lehet. Ebben az esetben a kliens oldalra vonatkozó követelmények teljesítését, a rendszerben történő zökkenőmentes kommuikáció képességét indokolt körültekintõen tesztelni.

Bővebb információért keresse a Microsec munkatársait a sales@microsec.hu címen.